תקנון שימוש, רכישה ומדיניות החזרות

כללי:

 1. אתר מארג, הינו אתר אלקטרוני למכירת מוצרי נוי ומתנות המיוצרים ע”י אנשים עם מוגבלות במרכזי התעסוקה של עמותת כוכב הצפון. 
 2. רכישה באתר מותנית בקריאת התקנון והסכמה לכל פרטיו.
 3. המכירה נעשית באמצעות מכירה באתר ו/או במכירה טלפונית.
 4. כל האמור בתקנון זה מתייחס ומופנה לשני המגדרים, נקבה וזכר, וככל שנכתב בלשון זכר או נקבה, נכתב כך מטעמי נוחות בלבד.
 5. האתר מנוהל ע”י עמותת כוכב הצפון (ע”ר) שמספרה 580409761 להלן: “העמותה”
 6. כל אדם ו/או תאגיד רשאי לבצע רכישה באתר בהתקיים במצטבר, כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:
  1. המבצע פעולה באתר הינו בגיר שגילו מעל 18 שנים.
  2. המבצע פעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף, השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל ואשר הונפק בישראל, או בעל חשבון פעיל באתר העברת התשלומים .paypal.com
  3. המבצע פעולה באתר הינו בעל שליטה על תא דואר אלקטרוני תקין, נגיש ופעיל באינטרנט.
 7. הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, נגד המוסר פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 8. התמורה תשולם בכרטיס אשראי בעת ביצוע ההזמנה.

קניין רוחני:

 1. זכויות היוצרים באתר וכל הרכיבים בו, לרבות שם האתר, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, סימני המסחר, העיצוב, הטקסטים, הסמלים, התמונות וכל מידע אחר שייכים לעמותה או לצדדים שלישיים, כגון יצרנים, אשר אחסנו את המידע בו וזאת בין אם נכללה היחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש ברכיבים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, תרגום, יצירה נגזרת, העמדה לרשות הציבור, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהעמותה, מראש ובכתב. 
 2. אסור לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר ללא קבלת הסכמת העמותה מראש ובכתב.
 3. אסור להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, ללא קבלת הסכמת העמותה, מראש ובכתב.

רכישה באמצעות האתר: 

 1. לרכישת מוצר באמצעות הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון 050-4455087 ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם קונה, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. נציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוח להזמינו.
 2. לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.
 3. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר, יחשב לביצוע הזמנה ע”י הלקוח (להלן “הזמנה”). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.
 4. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף, להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי.
 5. במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיס האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.

אספקה:

 1. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך מועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
 2. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 3. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.
 4. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת,ערבי חג וימי חג).
 5. על הלקוח להודיע מידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידוא נכונות התלונה ברישומי האתר.
 6. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכף שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל “מארג” בכתובת מירון 1א’ כפר ורדים על חשבונו.
 7. ללקוח תהיה אפשרות לאיסוף עצמי של המוצר מ”מארג” בכפר ורדים ללא תשלום ובתיאום מראש.
 8. במשלוחים ליישובים שאינם ערים מרכזיות , ליישובים מעבר לקו הירוק וליישובי עוטף עזה, ייתכן שתחול תוספת משלוח וכן עיכוב של 4 ימי עסקים. בכל מקרה ובמידה של שינוי יעודכן המזמין. 

שמירה על פרטיות: 

 1. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
 2. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרה:

 1. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) 
 2. ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.
 3. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר.
 4. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
 5. ביטול ההזמנה ע”י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
 6. בכל מקרה של החזרה, החלפה, ו/או ביטול, דמי המשלוח לא יוחזרו.
 7. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה:
 • אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי.
 • במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג’ כלשהו.
 • כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
 • ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.
 • במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. במידה ויחליט המזמין לבטל את ההזמנה כרטיסו לא יחויב והזמנתו תימחק. 

שינויים ועדכונים:

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את התקנון ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ועל ציבור הגולשים להתעדכן עצמאית בשינויים אלה, בפרט לפני כל רכישה באתר.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר, מבנהו, עיצובו ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה, בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
 3. החברה רשאית להפסיק את התוקף של מבצעים בכל זמן, ללא הודעה מוקדמת.

תנאים נוספים:

 1. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. 
 2. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 3. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. 
 4. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית משפט השלום בחיפה בלבד.

פרטי החברה ודרכי התקשרות:

כתובת רשמית של העמותה: רח’ מירון 1 א’ כפר ורדים טלפון 04-9570129 פקס: 04-6383156

מייל : [email protected]
לפתוח צ'אט
שלום!
איך אפשר לעזור לך? :)